Administrativt

For tiden er Styret fortsatt opptatt med å jobbe med innholdet i denne hjemmesiden, samt innføring i bruk av plattformen Styreweb. Alle medlemmer skal etterhvert kunne logge seg inn på sin egen bruker i telefonappen "Gnist", og der kunne opprette egne grupper og lag, samt få oversikt over hele organisasjonen rett i hånda på mobilen.

 

Operativt

Vi ønsker oss et bedre tverrfaglig samarbeid med de øvrige sivile aktørene som inngår i drukningsberedskapen i Norge. Vi har derfor tatt initiativ til et møte med HRS og NLA i slutten av Oktober, hvor vi skal se nærmere på hvordan vi kan utfordre hverandre til å finne optimale løsninger for fremtiden.

Vi har også satt igang et prosjekt med sentrale representanter fra de ulike redningsdykkertjenestene på Østlandet, hhv. Kongsberg, Drammen, Oslo, Gjøvik og Fredrikstad, som skal se nærmere på en felles standard operasjonsprosedyre for koordinering og samhandling på tvers av redningsdykkertjenester ved større skadesteder. Her vil det være viktig å få på plass et system som identifiserer hvilke behov som er aktuelle i slike scenarier og ikke minst ansvarliggjøring og definering av ulike roller.