Redningsdykkertjenestene i Norge er representert fra Nord til Sør og har på de siste ti årene gått fra omlag 10 til 20 tjenester. I tillegg har vi et stadig større nettverk av samarbeidspartnere som gjør at drukningsberedskapen i Norge stadig blir bedre.

Den største premissgiveren for god redningsdykkerberedskap er brannvesenet. I tillegg finnes det et par redningsdykkertjenester representert ved Røde Kors. En liste over våre tjenestesteder finner du under. Trenger du hjelp, husk å ringe brannvesenets nødtelefon på telefonnummer 110!