Årsmøte / Seminar

Publisert av Morten Holtbergert den 10.01.19. Oppdatert 13.01.19.
Kjære alle medlemmer. Da er det duket for årsmøte og seminar i Larvik.

Som dere ser av vedleggene i denne e-post, er det laget et foreløpig program. Vi forholder oss til dette, men ta forbehold om enkelte endringer i forhold til innhold på programmet på seminaret.Årsmøte/seminar/kameratkveld

Nytt av året er at vi gjennomfører det sosiale på samme sted som vi tilbyr overnattingsplasser. Dette blir på politihøgskolen i Stavern. Her gjennomføres en middag for 25 stk. Og vi har bedt om overnatting på det som var igjen av restkapasitet. Kapasiteten tilsvarer 19 enkeltrom som hver seg koster 600,- NOK. Vi har lagt ut for samtlige, men kommer til å lage en innbetalingsordning for de som melder seg på. De som ønsker å bestille rom på politihøgskolen bes melde seg på via e-post til fagansvarlig redningsdykking, Thea Vagle, i Larvik: thea@vagleweb.com . Av erfaring bør 19 sengeplasser være tilstrekkelig, men det er førstemann til mølla. Vi tar imot bestillinger frem til det er fullt. Resterende vil bli bedt om å ta kontakt med et hotell i Larvik etter eget ønske. Grunnen til at vi ikke bestiller middag til flere er på grunn av tidligere erfaring på antall som møter opp, og at vi ikke binder opp unødvendige utgifter ved reservasjon på gjester som allikevel ikke møter opp. Ber om forståelse for dette.Øvrig informasjon

Det rører seg mye i redningsdykkerbransjen, Landet vårt er langstrakt og består etterhvert av mange små og store tjenester. Dette er vi svært fornøyde med. 2018 har vært et år bestående av mye administrativt organisasjonsarbeid som senere vil legge grunnlaget for videre utvikling av redningsdykkerforbundet. Jeg er stolt over det vi har fått til, men vi har fremdeles mye som skal gjennomføres for å komme enda lenger i utviklingen av organisasjonsarbeidet. Videreutvikling av hjemmeside, salg og utvikling av organisasjonseffekter, nyhets- og erfaringsdelingsverktøy, tettere kommunikasjon gjennom internett og styreweb er kun noe av det som vil jobbes med i 2019. I tillegg fortsetter vi arbeidet med utvikling av redningsdykkertjenesten isolert sett, men også krav til egen kompetanse gjennom revisjon av utdanningsplaner i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Vi jobber nå også tettere med Norsk luftambulanse og Hovedredningssentralen sentralt, noe som vi håper vil dryppe ned på regionene og distriktene etterhvert.

NRF har startet et pilotprosjekt kalt "regionalt samhandlingsutvalg mot drukning" på Østlandet. I dette prosjektet inngår Gjøvik, Fredrikstad, Oslo, Drammen, Kongsberg og Larvik. Pilotprosjektet er et testprosjekt som har til hensikt å gjennomføre årlige øvelser hvor flere tjenester involveres. Drift av prosjektet drives frem av en egen prosjektgruppe. Gruppen består av representanter fra de ovennevnte tjenestene. NRF deltar med et styremedlem som ivaretar Gjøviks rolle i arbeidet, Amund Glæserud (kasserer for NRF). Prosjektleder heter Marius Kirkenes (OBRE). Forrige møte ble avholdt på Briskeby brannstasjon rett før jul. Undertegnede stilte selv som observatør på møtet, og jeg er svært fornøyd med utviklingen.

Vi kommer også til å jobbe annerledes enn før. Styret vil fremme forslag på årsmøte om vedtektsendringer. Innunder dette forslaget vil styring av ressursbruk komme som egen post. Enkelt sagt ønsker vi i fremtiden å kunne utnytte kapasiteter hos enkeltmedlemmer som ikke sitter i styret. Dette vil gjennomføres på en måte som sikrer en mer effektiv hverdag, men hvor styret hele tiden kvalitetssikrer at de tiltak som iverksettes er i tråd med årsmøtets vedtatte handlingsplan og styrets overordnete visjon og mål. Øvrige vedtekter vil presenteres på årsmøtet.

Oppå alt dette kommer selvfølgelig forskriftsendringen som krever tilpasning fra samtlige redningsdykkertjenester. Arbeidstilsynet har vært ute med informasjonsskriv til oss, sendt på e-post. Link ble lagt ut av oss på facebook rett før nyttår. Vi respekterer selvsagt at ikke alle er medlemmer der. Intensjonen har derfor vært at vi skal gå ut med informasjon om Forskriftsordningen når vi har landet en omforent idé om hvordan den vil forandre måten vi opererer på i fremtiden. Regelverk er svært ofte noe som kan tolkes av hver enkelt, og NRF skal i videre samarbeid med Arbeidstilsynets nedsatte arbeidsgruppe få hjelp til forstå hva som menes med hvert enkelt punkt. I slikt arbeid er det bestandig lurt å skynde seg langsomt slik at vi får kvalitetssikret en hensiktsmessig og god tolkning for vår bransje og våre dykkere (dere). Vi er invitert til møte 19. februar i Bergen. Jeg vil anta at vi kan gå ut med vår tolkning av regelverket når dette møtet er på plass, samt etter at kommentarene til den nye forskriften er publisert (ifølge leder for arbeidsgruppen, Lisbeth Tveit, skal dette skje medio januar/februar).Takk!

Til alle dere der ute som yter en enestående service til de som trenger hjelp i forbindelse med redningsaksjoner i vann, ønsker jeg å benytte sjansen til å takke for et enestående år i 2018. Rett før nyttår var vi vitner til at redningsdykkere plukket opp og reddet en person som lå under vann i få minutter i Oslo. Vedkommende lever i dag uten varige mén. Dette er et godt, men heldigvis ikke unikt eksempel på hvor viktig den jobben vi gjør er. Og hvor viktig det er til enhver tid å være forberedt på at hvert sekund teller. 

Jeg gleder meg til å jobbe videre med og for NRF i kampen mot klokka i 2019. Samtidig innrømmer jeg mer enn gjerne at min intensjon er å løfte blikket og ta større skritt inn mot forebyggende og forberedende tiltak. Blant annet ved videre samarbeid med Oslo risikosenter, som også er et samarbeid vi er involvert i. Mer konkret om arbeidet vårt i 2018 og videre i 2019 vil dere kunne lese om når vi publiserer handlingsplan i etterkant av årsmøtet, 6. februar.

Til alle som møter på årsmøte/seminar, vel møtt! Til alle dere andre, takk for oppmerksomheten!Med vennlig hilsen

Styret i NRF

v/leder, Morten Holtberget