Norsk redningsdykkerforbund holder styremøter kvartalsvis og avholder årsmøter med påfølgende seminar hvert år i januar/februar.