LOGGFØRING AV DYKKEOPERASJONER

LOGGFØRING AV DYKKEOPERASJONER

Publisert av Morten Holtbergert den 12.03.20.

Redningsdykkertjenester sliter med å finne gyldige loggføringsverktøy

 Redningsdykkertjenester i hele landet sliter nå med å innfri kravet i §26-34 om loggføring av dykkeroperasjoner. Grunnen til dette er at det per nå er vanskelig å finne konkrete tilbydere av et godt nok produkt.

Arbeidstilsynet sier

I samtale med Arbeidstilsynet får NRF beskjed om at ingen tilsynsmyndighet vil legge pålegge for streng kontroll på dette punktet ennå. Det holder at den enkelte virksomhet viser til en påbegynt prosess med innkjøp av loggføringsverktøy som innfrir kravet.

Anbefalinger

NRF anbefaler at den enkelte virksomhet skynder seg langsomt. Det er viktig at dere utnytter denne muligheten til å anskaffe gode og gjennomførte loggføringsverktøy. Flere brannvesen kan også utnytte dette til å anskaffe løsninger som også logger andre typer innsatser som f. eks. røyk- og kjemikaliedykking.

Rogaland bruker én type. For mer info om denne løsningen, ta kontakt med nestleder, Kjetil Nilsen på telefon: 408 61 310

Bergen bruker en annen type. For mer info om denne løsningen, ta kontakt med styremedlem, Bjarte Nygard på telefon: 920 65 665.

Hvorvidt disse løsningene er gode eller dårlige vil ikke NRF si noe om, men vi presiserer at dere ikke blindt skal anskaffe det første og beste dere kommer over.

Hva kan dere forvente videre?

NRF vet for lite om ulike innretninger per nå. I tillegg skal NRF være en kommersielt uavhengig organisasjon og vil derfor ikke komme med konkrete anbefalinger på produkter.

Vi kan likevel fortelle at det vil komme en artikkel om loggføring av dykkeoperasjoner i neste nummer av tidsskriftet Brannmannen. Den vil forhåpentligvis kunne hjelpe til å gi enda mer rikelig informasjon om dette.

 

På vegne av styret

mvh. Morten Holtberget, sekretær