Ny Forskrift om utførelse av arbeid

Publisert av Morten Holtbergert den 17.01.19.

Til alle medlemmer!

Ny forskrift om utførelse av arbeid er å finne i sin fulle form på arbeidstilsynets hjemmesider. For enkelhetsskyld legger vi ut link her:

https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/forskrift-om-utforelse-av-arbeid?v=17.01.2019

Igjen oppfordrer jeg samtlige til først og fremst å forholde seg til kapittel 26.

Det er kommet flere henvendelser og spørsmål knyttet til forskriften. Det avventes også en bekreftelse fra Arbeidstilsynet om kommentarene som ligger ute er oppdatert.

 

Les dere opp så kommer vi med en redegjørelse for innhold innen utløp av første kvartal 2019.