OPPDATERINGSKURS for dykkerledere

OPPDATERINGSKURS for dykkerledere

Publisert av Morten Holtbergert den 12.03.20.

Oppdateringskurs

Forskrift om utførelse av arbeid krever at den enkelte dykkerleder tar oppdateringskurs minimum hvert femte år. Dykkerlederkurset skal vare i minimum tre dager og inneholde...

...evaluering av tidligere ulykker og legge til rette for erfaringsdeling fra hendelser. Hver kursdeltaker skal minst en gang delta i en praktisk øvelse i rollen som dykkeleder og denne skal inneholde planlegging, risikovurdering og ledelse av dykkeoperasjon, håndtering av dykkerulykke inkludert skadestedsledelse, brief og debrief. Opplæringen skal inkludere en teoretisk prøve i regelverket for dykking, grunnleggende dykkemedisin, bruk av dykketabeller, og journalføring (https://arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/26/26-23/).

ARBEIDSTILSYNET sier

som ved loggføring av dykkeoperasjoner at virksomhetene må vise til at de har påbegynt en slik opplæring så tidlig som mulig. Alle som er dykkerledere og tok dykkerlederkurs FØR 2015 MÅ prioriteres på kurs UMIDDELBART.

KRAV

Kurset MÅ gjennomføres i samarbeid med gyldig utdanningsinstitusjon. NRFs leder, Jan-Eirik Selbo, har ferdigstilt en revidert opplæringsplan for redningsdykkerledere som nå skal ut på høring hos Høgskulen på Vestlandet, Norsk yrkesdykkerskole og hos Arbeidstilsynet.

INNHOLD i opplæringsplanen

I denne planen legges det frem forslag om varighet og innhold i opplæringen både for STANDARD redningsdykkerlederkurs OG for oppdateringskurs.

MÅLET er at samtlige skal enes om en nasjonal standard for redningsdykkertjenesten og at opplæringsplanen vil være tidløs og ufravikelig ved publisering. NRF forventer publisering av denne før sommerferien.