STORØVELSE REDNINGSDYKKERKOORDINATOR

Publisert av Morten Holtbergert den 04.04.19.

Invitasjon som observatør på øvelse - Redningsdykkerkoordinator.

 

Hei,

 

På årsmøtet til NRF ble funksjonen redningsdykkerkoordinator presentert.  Funksjonen skal bistå operative ledere med faglige vurderinger, styre redningsdykkerressurser på skadestedet, sørge for framdriften og sikkerheten til dykkerne.

 

Redningsdykkere fra Oslo, Gjøvik, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg og Larvik deltar i prosjektet «regionalt samhandlingsutvalg mot drukning», og sammen skal vi arrangere to større øvelser. Hovedmålet er trene på rollen som  redningsdykkerkoordinator og evaluert rutinen som vi har utarbeidet for funksjonen.

 

Dato og for øvelsene:

 

09.04.19 Kongsberg Brannstasjon kl 09.30

04.06.19 Moss Brannstasjon           kl 10.00

 

Øvelsene vil involvere alle nødetatene og foregå i tidsrommet fra ca 09.30-1500.

 

Som observatør blir rollen å følge øvelsen fra sidelinjen, komme med konstruktive tilbakemeldinger etter øvelsen og ta med erfaringer tilbake til arbeidsplassen.

 

Ett mål med øvelsen er at den skal oppfordre lokal forståelse og trening på rollen som redningsdykkerkoordinator.

 

Vi har kapasitet til 6 observatører per øvelsesdag.

 

Beklager kort frist for første øvelsesdag.