Velkommen til ny hjemmeside!

Publisert av Morten Holtbergert den 21.09.18.

  Velkommen!

 

Av: Morten Holtberget

Hei alle sammen! Velkommen til vår nye hjemmeside som er levert av styreweb!

Den er noe forsinket. Dette er blant annet på grunn av ferieavvikling hos leverandøren, samt tekniske utfordringer hos undertegnede hva gjelder koding og oppføring av hjemmesidetjenester. (Noe på siden, men verdt å nevne)

I Norsk redningsdykkerforbund er det mye som skjer om dagen. Ved siden av å jobbe svært tett med å få på plass det endelige medlemsregisteret vårt i styreweb, så har det tatt en del tid å få på plass denne hjemmesiden. Den er ennå ikke komplett, og vi ser for oss at innholdet fremdeles må jobbes med og følges opp i tiden fremover. Vi mangler fremdeles medlemslister fra enkelte tjenester, men disse blir fulgt opp av sekretær i styret, Jan-Eirik fra TBRT.

Hvis du går inn og leser under fanen "Om oss" og "aktiviteter" vil du kunne få med deg litt av hva vi jobber med om dagen. Hovedfokuset ligger på det som nevnes der, men det er stadig enkeltsaker som dukker opp og som bearbeides underveis. Blant annet ser vi nå behovet for å gå ut med en tydeliggjøring rundt interngodkjenning av nye redningsdykkere. Det kommer i en ny artikkel som forventes publisert ila. helga.

Det er med glede vi ser på mye av det flotte arbeidet som foregår for en bedre drukningsberedskap i Norge. Samvirkeprinsippet er i ferd med å manifestere seg den nasjonale organisasjonsstrukturen, og selvom vi bare er i startgropa er det svært mye positivt å spore.

Norsk luftambulanses prosjekt og øvingsopplegg som har foregått på Fornebu de siste fem uker er noe vi ser svært blidt på, og det er ingen tvil om at dette har styrket samarbeidet på tvers av aktørene som deltok. Spesielt fornøyde er vi med utviklingen som har skjedd med tanke på samhandling mellom redningsdykkerlaget og helikopter-crew fremme på skadestedet i en drukningssituasjon. Vi ser samtidig at det fremdeles vil være behov for mer samtrening, og presisering av roller og myndighet i de ulike fasene av et redningsoppdrag tilknyttet vann. Vi mener det må være helt tydelig at det er dykkerleder som styrer og koordinerer innsats så lenge det søkes i og rundt vann, noe som betyr at ressurser fra andre nødetater må informere dykkerlederen og la dykkerlederen ta beslutninger frem til man har fått samtlige opp fra vannet. 

Her tenker vi at dette skal ha et todelt fokus. Første del skal fokusere på koordinering og samhandling på tvers av de ulike aktørene som er fremme på skadestedet. Andre del må ha fokus på koordinering og samhandling mellom redningsdykkertjenestene som opererer på samme skadested. Nettopp på grunn av dette ønsker vi å ha et langsiktig mål om å gå i dialog og samarbeid med redningsselskapet vedrørende samarbeid på drukninger i kystnære strøk. Det vil bli et fokus fra og med 2019.

Vi gleder oss over å ha kommet ett skritt nærmere en organisasjon med et felles medlemsregister som alle etterhvert skal kunne monitorere og samarbeide ut fra internt. Informasjon om hvordan dette skal gjøres vil bli formidlet så fort løsningen er komplett. Vi ser at dette også mest sannsynlig vil skje ila. neste halvår.

Vi lar høre fra oss i løpet av helga vedrørende konkrete saker som må opp på høring internt i NRF.

Med vennlig hilsen
Morten Holtberget, leder
På vegne av styret i NRF