Redningsdykkere redder liv!
Norske redningsdykkere finner man i 20 posisjoner i Norge. Vi rykker ut for å hente opp mennesker som er borte under vann.

Redningsdykkertjenesten representerer dykkevirksomhet hvis formål er å rykke ut for å redde mennesker i/under vann, samt bistå i operasjoner for politiet med søk etter antatt omkommet (SEAO), eventuelt dykking som gjennomføres med bakgrunn i beredskapsmessige behov.

Redningsdykker beredskap 2022

Redningsdykker beredskap 2022

Nå kan alle se oversikt over redningsdykkertjenestene i Norge. Kartet gir en god oversikt over dekningsgrad for redningsdykkerne våre i livreddende operasjoner. Kartet gir også en god indikasjon på hvor man ikke har redningsdykkerberedskap.

Les mer
VEILEDER TIL OPPLÆRING FOR LINEHOLDERE

VEILEDER TIL OPPLÆRING FOR LINEHOLDERE

Hei alle medlemmer og redningsdykkertjenester. NRF publiserer herved veileder til opplæring for lineholdere, samt tiltakskort med sjekkliste for sikkert dykk. Denne opplæringsplanen vil treffe OG gjelde ALLE redningsdykkertjenester. Husk at NRF er en profesjonsorganisasjon. Veiledning fra NRF vil derfor veie tungt juridisk og bør følges. Vi forventer derfor at alle redningsdykkertjenester og virksomheter som forøvrig utfører lineholderrollen forholder seg til og innretter seg etter innholdet. Norsk luftambulanse anerkjenner lineholderopplæringen som en bransjestandard og vil benytte den som mal for grunnopplæring og vedlikeholdstrening for sine mannskaper på nasjonal basis.

Les mer
Finn oss på Facebook: https://www.facebook.com/redningsdykkerforbund/