Redningsdykkere redder liv!
Norske redningsdykkere finner man i brannvesen i snart 20 posisjoner i Norge. Vi rykker ut for å hente opp mennesker som er borte under vann.
VEILEDER TIL OPPLÆRING FOR LINEHOLDERE

VEILEDER TIL OPPLÆRING FOR LINEHOLDERE

Hei alle medlemmer og redningsdykkertjenester. NRF publiserer herved veileder til opplæring for lineholdere, samt tiltakskort med sjekkliste for sikkert dykk. Denne opplæringsplanen vil treffe OG gjelde ALLE redningsdykkertjenester. Husk at NRF er en profesjonsorganisasjon. Veiledning fra NRF vil derfor veie tungt juridisk og bør følges. Vi forventer derfor at alle redningsdykkertjenester og virksomheter som forøvrig utfører lineholderrollen forholder seg til og innretter seg etter innholdet. Norsk luftambulanse anerkjenner lineholderopplæringen som en bransjestandard og vil benytte den som mal for grunnopplæring og vedlikeholdstrening for sine mannskaper på nasjonal basis.

Les mer
OPPDATERINGSKURS for dykkerledere

OPPDATERINGSKURS for dykkerledere

Det er nå et nytt krav om oppdateringskurs for dykkerledere minimum hvert femte år. Kravet gjaldt allerede fra 1.1.2020. Har din virksomhet innfridd dette kravet? IKKE? Frykt ikke. Her har du info om hva som bør gjøres.

Les mer
LOGGFØRING AV DYKKEOPERASJONER

LOGGFØRING AV DYKKEOPERASJONER

Krav i forskrift sier at alle må loggføre dykkeroperasjoner digitalt med elektronisk signatur og at journalen skal vise trykk-tid profil for den enkelte dykker. Hva betyr dette for den enkelte tjeneste?

Les mer
Finn oss på Facebook: https://www.facebook.com/redningsdykkerforbund/