VEILEDER TIL OPPLÆRING FOR LINEHOLDERE

VEILEDER TIL OPPLÆRING FOR LINEHOLDERE

10.05.20 23:43
av Morten Holtbergert

Hei alle medlemmer og redningsdykkertjenester. NRF publiserer herved veileder til opplæring for lineholdere, samt tiltakskort med sjekkliste for sikkert dykk. Denne opplæringsplanen vil treffe OG gjelde ALLE redningsdykkertjenester. Husk at NRF er en profesjonsorganisasjon. Veiledning fra NRF vil derfor veie tungt juridisk og bør følges. Vi forventer derfor at alle redningsdykkertjenester og virksomheter som forøvrig utfører lineholderrollen forholder seg til og innretter seg etter innholdet. Norsk luftambulanse anerkjenner lineholderopplæringen som en bransjestandard og vil benytte den som mal for grunnopplæring og vedlikeholdstrening for sine mannskaper på nasjonal basis.

Les mer

Kategorier