Historie

Av: Magne Overrein, tidl. leder av Norsk Redningsdykker Forum

 

Historie

Norsk Redningsdykker Forum ble etablert 12.10.2006 på "Dykkerkonferansen i Bergen". Etableringen sto på programmet til konferansen under en parallell sesjon for redningsdykking. Det var gjort litt forarbeid av Leif Linde (Bergen). Det ble nedsatt et interimstyre med Stein Gjøsund (Os) som leder. Første konstituerende styremøte ble holdt 22.02.07 på Høgskolen i Bergen, avdeling dykkerutdanningen. Der ble styret valgt. Leder: Magne Overrein (Oslo) Nestleder: Roy Arne Antonsen (Bergen) Styremedlem: Kjell Husby (Trondheim) Styremedlem: Arild Åteigen (Kristiansand) Styremedlem: Stein Gjøsund (Os)

 

På bakgrunn av at 511, Dykkerforskriften skulle revideres skjønte vi at hvis redningsdykkerne skulle få mulighet til å påvirke prosessen, måtte vi slå oss sammen til et felles organ som kunne tale vår sak. 511 var ikke veldig egnet til å drive redningsdykking etter. I den første forskriften var redningsdykking unntatt. Da den ble revidert i 1990 ble redningsdykking tatt inn. Oslo Brann- og redningsetat hadde eksempelvis flere dispensasjoner i forhold til denne. 

 

Første ordinære generalforsamling ble holdt i den nye hovedbrannstasjonen i Bergen 15.11.2007 Der styret ble gjenvalgt. De to viktigste tingene som vi har fått til er en dykkerforskrift som er tilpasset redningsdykking. Vi greide å få enighet med dykkerskolene (NYD og HIB) 17.08.2010 om en felles opplæringsplan for Redningsdykkersertifikat. Årsmøtene ble holdt av de forskjellige korpsene som driver med redningsdykking rundt om i landet. I forbindelse med årsmøtene, avholdt vi et redningsdykkerseminar som ble sponset av medlemskontingenten på 200,-.

 

Dette er bakgrunnen for Norsk redningsdykkerforbund slik det fremstår i dag. Vi takker Magne for at han ville dele litt historie med oss.