FAQ Dykkerlederkurs

FAQ Dykkerlederkurs

Publisert av Morten Holtbergert den 30.03.20.

Hei alle.

 

I den senere tid har NRF fått inn flere spørsmål vedrørende dykkerlederkurs. Hva gjelder, og hvordan forholder vi oss til regelverket. FAQ serveres under:

 

Er det tillatt å arrangere egne kurs i dykkerledelse?

Ja, dette kan gjøres dersom kurset svarer ut innholdet i Forskrift om utførelse av arbeid, §26-23 om dokumentert sikkerhetsopplæring for for dykkeleder:

https://docplayer.me/1158960-Opplaeringsplan-for-redningsdykkere-norsk-redningsdykkerforum-dykkerutdanningen-hogskolen-i-bergen-norsk-yrkesdykkerskole-oslo.html

Dokumentet viser opplæringsplan fra 2010. Denne er under revideringen og er oversendt dykkerskolene på høringsrunde i disse dager.

 

Hvordan stiller det seg med oppdateringskurs for dykkerledere hvert femte år?

Viser til Forskrift om utførelse av arbeid §26-23:

 

Viser til https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/26/26-23/

-Dykkeledere med dykkelederkurs fra perioden før 01.01.2015 må gjennomføre oppdateringskurs i dykkeledelse etter denne forskrift før 1. januar 2020.

-Dykkeledere med kurs fra perioden 01.01.2015-31.12.2019 må gjennomføre oppdateringskurset senest 5 år etter at dykkelederkurset ble gjennomført.


Hva med etter 2020? Vil dette være tillatt også nå?

Hvis du har gjennomført standard dykkerlederkurs ETTER 1.1.2020, skal du ha et oppdateringskurs senest hvert femte år.

Hvis du har tatt dykkerlederkurs FØR 2015 SKAL du ha gjennomført oppdateringskurs i dykkerledelse innen 1.1.2020 for å kunne fungere i dykkerlederrollen.

MEN hvis min virksomhet ikke RAKK å gjennomføre oppdateringskurs på disse FØR 1.1.2020, hva gjør jeg da?

Da sender du inn en dispensasjonssøknad til Arbeidstilsynet hvor du viser til hvorfor du ikke har nådd fristen og ber om utsettelse på denne fristen.

Dette gjelder i utgangspunktet flere virksomheter, spesielt de som er avhengig av samarbeid med dykkerskole for å gjennomføre kurset (se neste punkt). Dykkerskolene har hatt begrenset kapasitet til å gjennomføre oppdateringskurs for alle interesserte, noe NRF mener kan angis som gyldig grunn for ikke å nå tidsfristen.

 

MÅ kurset gjennomføres hos en av dykkerskolene?

I utgangspunktet ja, men...:

...virksomheter som svarer ut krav i forskrift om administrative ordninger kapittel 8 om krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet, spesielt §8-3, KAN kjøre kurset selv. Noen brannvesen svarer ut kravet i ovennevnte forskrift. Disse kan kjøre kurset selvstendig. Andre brannvesen svarer IKKE ut kravet og MÅ samarbeide med en av dykkerskolene.

 

Hvis man kan kjøre redningsdykkerlederkurs selv iht. forskrift om administrative ordninger §8-3, betyr dette at man i prinsippet også kan holde redningsdykkerkurs selv?

Ja.