REFERAT STYREMØTE 020921

Publisert av Morten Holtbergert den 15.09.21.

REFERAT

Styremøte, torsdag 2. september 2021

 

Sted: Teams

 

Tidspunkt: fra kl. 10-12

 

Tilstede: Jan-Eirik, Amund, Thea, Jan Gunnar, Bjørn, Kjetil og Morten

 

 

AGENDA

SAK

HVA

KL

KOMMENTAR

1

Statusrunde

 

 • Vi tok en runde med alle hvor de fikk ta opp saker fra sine respektive tjenester, samt tok en rask runde på hvordan vi har det og i hvilken grad vi kan bidra fremover.

 

 

1000

-

2

 • Valg 2022
  Kjetil og Jan Gunnar stiller ikke til gjenvalg. Bjørn stiller til gjenvalg som styremedlem. Valgkomiteen varsles.
 • Plassering av seminar 2022
  Forslag: Kristiansand
 • Styresamling i Trondheim
  Styret savner å kunne møtes fysisk. Det ble besluttet at vi tar en styresamling i Trondheim 13-14. oktober. Styremøte holdes 13. oktober. 14. oktober blir et reint arbeidsmøte hvor vi produserer fagplan for redningsdykkerledere i fellesskap.

 

1045

 • Morten kontakter valgkomiteen

   

   

 • Morten kontakter Kristiansand
 • Morten bestiller hotell og setter opp program

3

Eventuelt

Generell info:

 • I anledning storøvelse på Beitostølen deltok Thea, Amund og Morten på vegne av styret. Styret vedtok i August å gå til innkjøp av jakker med logo for å kunne representere NRF i slike sammenhenger. Vi endte på en lett skalljakke fra Arcteryx. Innkjøp og produkt vil bli synlig på neste årsmøte.
 • Klokkene som ble lagt ut til salgs på hjemmeside og facebook fattet ingen stor interesse. Produsenten tilbakekalte klokkene som var bestilt og krediterte aktuelle medlemmer.

 

1315

 

 

 

På vegne av styret

Mvh.

Morten Holtberget, leder