VEILEDER TIL OPPLÆRING FOR LINEHOLDERE

VEILEDER TIL OPPLÆRING FOR LINEHOLDERE

Publisert av Morten Holtbergert den 10.05.20.

Opplæring for lineholdere inneholder hva og hvordan lineholderfunksjonen utfører i redningsdykkeroperasjoner. Den er ment for opplæring av lineholdere som selv ikke er redningsdykkere og skal bidra til sikkerhet og effektivitet for alle i redningsdykkerlaget.

 

Norsk luftambulanse anerkjenner lineholderopplæringen og vil følge den ved opplæring og vedlikeholdstrening for sine mannskaper.

 

Det er viktig at samtlige redningsdykkertjenester som kan plukkes opp for transport med helikopter hvor redningsmann inngår som lineholder i redningsdykkerlaget setter seg spesielt godt inn i det som står her, og at dere benytter tiltakskort vi har laget, slik at Norsk luftambulanse følger samme oppsett uavhengig av hvilken tjeneste de samarbeider med.

 

For spørsmål, ta kontakt med leder Jan-Eirik Selbo Martinsen. Telefonnummer finner du på våre hjemmesider.