Vi redder stadig flere liv

Vi redder stadig flere liv

Publisert av Morten Holtbergert den 03.09.20.

Norsk redningsdykkerforbund er stolte over jobben som gjøres av våre redningsdykkere rundt om i landet. Holdningene våre og evnen til å rykke ut raskt er det som utgjør den enorme forskjellen. Vi kan risikere å fly ut med helikopter- eller sjøtransport over større distanser. Det er ingen hemmelighet at lang utrykningstid går utover den personen som ligger under vann og venter på hjelp. Vi synes å se en sammenheng mellom at de som reddes fra reelle drukninger har vært under vann i områder hvor det er etablert en lokal redningsdykkertjeneste, slik som for eksempel på Gjøvik nå i sommer.

Vi bedyrer alle kommuner eller interkommunale selskaper om å opprette lokale redningsdykkertjenester der sannsynligheten for drukning er stor. Det vil i realiteten si i alle større tettsteder og byer med tilgang til attraktive plasser i nærheten av eller i vann, spesielt kystnære strøk.

På Sør-Østkysten har det skjedd svært mye positivt de siste årene, men kartet over redningsdykkertjenester i Norge viser fortsatt at vi har en lang vei å gå i resten av landet.

Ta ansvar for innbyggerne deres.